Full Text Issues
[2007] Volume 50 - No. 4

Effects of Buyang Huanwu Decoction on Neurite Outgrowth and Differentiation of Neuroepithelial Stem Cells
Jin-Hao Sun, Ying-Mao Gao, Lin Yang, Xian Wang, Li-Hua Bao, Wen-Jing Liu, and David Yew


Inhibition of β-Amyloid Precursor Protein Gene in SK-N-SH Cells by Piperlonguminine/ Dihydropiperlonguminine Components Separated from Chinese Herbal Medicine Futokadsura Stem
Wen Xia, Ji-Ping Zeng, Lian-Bi Chen, An-Li Jiang, Lan Xiang, Jun Xu, Xing Cui, and En-Ji Han


Vasodilator Action of Docosahexaenoic Acid (DHA) in Human Coronary Arteries In Vitro
Kuen-Tze Wu, Ching-Ting Huang, Jeng Wei, Lih-Min Tsai, Chih-Hsueng Hsu, Yao-Chang Chen, Jung-Mou Yang, and Cheng-I Lin


Molecular Basis of Dysfunctional KV Channels in Small Coronary Artery Smooth Muscle Cells of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Qiang Chai, Xiaoqun Xu, Qing Jia, Qiang Dong, Zhixiang Liu, Weidong Zhang, and Lianbi Chen


Characteristics of GABA Receptors on the Ocellar L-Neurons of American Cockroach Periplaneta americana
Ming-Chung Lee, Ji-Chuu Hwang, Jin-Tun Lin, and Li-Chu Tung


The Amplitude Sensitivity of Mouse Inferior Collicular Neurons in the Presence of Weak Noise
Jia Tang, Fei-Jian Wu, Dan Wang, Philip H.-S. Jen, and Qi-Cai Chen


Morphological and Morphometric Study on the Effect of Simulated Microgravity on Rat Testis
M.A. H. Motabagani


Errata


【返回列表】
Journal of Physiological Investigation 編輯部
TEL : +886(6)-235-3535 ext.5051

理事長 (President)

李昆澤 教授

秘書長(Secretary general)

林雅婷 助理教授

財務幹事

陳叡怡小姐