Full Text Issues
[2016] Volume 59 - No. 2

Cover


Editorial Board & Instructions to Authors


Contents


Protective Effects of Quetiapine on Metabolic and Inflammatory Abnormalities in Schizophrenic Patients during Exacerbated Stage
Yu-Chen Kao, Chih-Yuan Ko, Sheng-Chiang Wang, and Yia-Ping Liu


Roles of NAD in Protection of Axon against Degeneration via SIRT1 Pathways
Jing Zhang, Wei-hua Guo, Xiao-xia Qi, Gui-bao Li, Yan-lai Hu, Qi Wu, Zhao-xi Ding, Hong-yu Li, Jing Hao, and Jin-hao Sun


Sex Difference in Draft-Legal Ultra-Distance Events – A Comparison between Ultra-Swimming and Ultra-Cycling
Lejla Salihu, Christoph Alexander Rüst, Thomas Rosemann, and Beat Knechtle


The Development of Diabetic Retinopathy in Goto-Kakizaki Rat and the Expression of Angiogenesis-Related Signals
Chen-Yuan Gong, Bin Lu, Yu-Chen Sheng, Zeng-Yang Yu, Jian-Yuan Zhou, and Li-Li Ji


Growth Modulation of Diabetic Factors and Antidiabetic Drugs on Prostate Cancer Cell Lines
Shiaw-Wen Chien, Dong-Yih Kuo, Jiuan-Miaw Liao, Paulus S. Wang, and Ching-Han Yu


Up-Regulation of GABAergic Signal Events in Bone Marrow Lymphocytes in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
Hongmei Wang, Mei Feng, Yanli Liu, Chuanfei Wei, Mengjun Qian, Tao Li, Xupeng Yang, Shuang Cui, Chuanyong Liu, Fan Yi, and Shuanglian Wang


Statement of Conflict of Interest


Statement of Human and Animal Rights


Copyright Transfer Form


Future Articles & Order Form


Announcement


【返回列表】
中國生理學雜誌 編輯部
TEL : (02)8792-3100 ext.18623

理事長 (President)

陳景宗 特聘教授

秘書長(Secretary general)

盧主欽 副教授

會計幹事

王子涵小姐